Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.def-pol.pl określa zasady składania zamówień sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.def-pol.pl.

WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

  1. Właścicielem sklepu internetowego jest P.P.H. DEF-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ( 42-200 Częstochowa - Ulica Tatrzańska 107 ).
  2. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem sklepu znajdującego się pod adresem sklep.def-pol.pl lub na email: kontakt@def-pol.pl z podaniem niezbędnych danych dla realizacji zamówienia.
  3. Aby firma Def-Pol mogła zrealizować zamówienie, niezbędne jest aby Kupujący wypełnił formularz rejestracyjny - podając niezbędne dane.
  4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  5. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - firma Def-Pol może odstąpić od umowy sprzedaży.
  6. Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za zamówienie.
  7. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 7 dni od jego złożenia - system sklepowy automatyczne usunie takie zamówienie.
  8. W tytule przelewu za zamówienie prosimy wpisać NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
  9. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy firmą Def-Pol a Kupującym.
  10. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez firmę Def-Pol w terminie późniejszym. Niezbędnym np. do sprowadzenia artykułu do sklepu.